Ervaringsverhaal

Dit zijn Jan Willem en Aart. Ze zijn al maatjes sinds 2020. Op de vrijdag eten ze vaak een uitsmijter samen. Het maatjesproject betekent voor beide heren veel. Zo benoemt Jan Willem dat hij gelukkig wordt van blije mensen om zich heen en dat hij het mooi vindt om te zien dat Aart erg blij en gelukkig is. Aart benoemt vervolgens dat hij blij is dat hij er een vriend bij heeft.